ประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ

ประชุมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐