พิธีมอบใบประกาศนียบัตร กศจ.ร้อยเอ็ด ฉ.3 ปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี นายรังสิต วงษ์แก้ว ประธานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร จาก 3 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดและวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด