ให้ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2561 ใช้ User : เลขบัตรประชาชน Password : รหัสนักศึกษา ตามลิงก์นี้ http://www.graduate-vec.svia.ac.th

** หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาพบปัญหาหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อ 08-8383-8406 หรือ 094-579-5005