ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 20 ก.ค. 2561 นายสมใจ เชาว์พานิช  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 พร้อมทั้งคณะ          ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3