สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน

 

วิทยาลัย
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1.การบัญชี
2556
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 1.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2557
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2556
3.เทคโนโลยีไฟฟ้า
2557
4.เทคโนโลยียานยนต์
2558
5.เทคโนโลยีการเชื่อม
6.เทคโนโลยีเครื่องกล
7.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 1.เทคโนโลยีไฟฟ้า
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2557
3.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556
2.การตลาด
255
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 1.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2556
2.การบัญชี
2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2556
2.การบัญชี
2557
3.การจัดการสำนักงาน
2558
4.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
2558
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 1.เทคโนโลยีการก่อสร้าง
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2557
3.เทคโนโลยีแม่พิมพ์
2557
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1.เทคโนโลยียานยนต์
2556
2.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2559