โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 22 ก.ย. 61 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด