โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบันฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
              สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และแสดงผลงานทางวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบันฑิต ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม วสุ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายสมใจเชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธี