ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ. 2561

ให้ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2561 ใช้ User : เลขบัตรประชาชน Password : รหัสนักศึกษา ตามลิงก์นี้ http://www.graduate-vec.svia.ac.th

** หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาพบปัญหาหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อ 08-8383-8406 หรือ 094-579-5005

แจ้งรับชุดครุย ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปรการศึกษา 2561

กำหนดการ
โครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2557-2559 และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

กำหนดการให้กู้ กยศ. ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต