พิธีมอบประกาศนียบัตร วท.มหาสารคาม

วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผอ.สมใจ เชาว์พานิช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

Read more