โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 22 ก.ย. 61 ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

Read more

วอศ.มค. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครนักศึกษาใหม่

วอศ.มค. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561

Read more

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ออนไลน์

ลงทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2561 ใช้ User : เลขบัตรประชาชน Password : รหัสนักศึกษา ตามลิงก์นี้ http://www.graduate-vec.svia.ac.th

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปรการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปรการศึกษา 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

Read more